Dec 30, 2014

thơ, tính loan truyền
Mission: a task or job that someone is given to do
Mission, function, task
Sứ mạng, nhiệm vụ, trách nhiệm

Mission, sứ mệnh trong định nghĩa là phải có sự giao phó. Sứ mệnh thông thường nằm trong 3 lĩnh vực: ngoại giao, tôn giáo và chương trình thám hiểm.
Nhiệm vụ, function, nhiệm vụ chứ không phải chức năng vì từ "chức" 職 hầu hết là dùng cho người, chức nghiệp, chức phận. Nhiệm vụ có thể dùng cho người và việc. Nhiệm vụ của thơ, nhiệm vụ của nhà văn. Task là trách nhiệm, bổn phận, dùng cho người.

Thơ, chẳng qua chỉ là cảm xúc của con người được bày tỏ ra bằng chữ có chọn lựa. Theo tôi, nếu một văn bản thuộc về cảm xúc được viết ra mà không có tính loan truyền transmission thì không phải là thơ. Loan truyền cho thấy sự bắc cầu, sự tiếp nối, sự liên hệ tiếp tục giữa bài thơ và người đọc. Như câu: "Buồn quá Trời ơi !" Cũng tỏ bày một xúc cảm. Nhưng, rồi thôi. Buồn tới đó, hết. Hết chuyện thì đâu còn nghệ thuật (thi ca) nữa.

Ở Phương Đông, ông Văn Thánh Khổng Tử, người san định Kinh Thi cũng chưa bao giờ cho thơ là một sứ mạng, mission, cả. Ai lại giao sứ mạng cho thơ đi đánh giặc bao giờ. Nhà thơ có thể là người lính hay là làm ông sứ giả lãnh mệnh Vua ban mà thi hành. Nhưng, Nguyễn Trãi đánh giặc Minh là nhờ thế trận của tướng sĩ Lam Sơn chứ thơ của Ức Trai thì đẹp như ngọc Khuê thì làm sao đuổi giặc được?

Đẩy nhà thơ lên với sứ mệnh sẽ có 2 điều: làm cho hắn nở mũi mà cũng có thể còng tay hắn khi cần vì không hoàn thành sứ mệnh biểu dương toàn đảng toàn quân toàn dân đoàn kết và ... hữu nghị ! Nhà thơ trên răng dưới ... dép thì sứ mệnh cái gì ?