Dec 14, 2014

kingfisher bird


Quick as a flash: Photographer Mark Hancox waited three hours to get this perfect shot of a kingfisher flying out the water with its catchDespite the freezing cold conditions this kingfisher still manages to hunt for dinner                                                                                     
Thuý 翠 là tên loài chim Phỉ Thuý. Sắc lông phỉ thuý, từ điển Thiều Chửu gọi là con trả, là sắc xanh biếc nhưng ánh dạ sắc xanh dương. Có lẽ chính là màu lông chim công, peacock, hoặc là con chim bói cá kingfisher. Màu thuý hay dùng để mô tả màu xanh của lá cây và màu rừng, núi. Kim Dung đặt tên một nhân vật võ hiệp là Thuý Sơn. Nguyễn Trãi của VN đã có bài thơ về Dục Thuý Sơn rất hay.

Now that's an ice catch: Kingfisher catches a fish in his beak after diving through a tiny hole in the iceTháp ảnh trâm thanh ngọc
Ba quang kính thuý hoàn

Cái tháp (trên núi) trông như cái trâm xanh cài tóc
(Trái núi) in bóng làn nước giống như búi tóc màu thuý

Hiên lãm thuý là hiên nhà nhìn ra vườn cây hay rừng cây. Vườn thuý có thể là vườn của Thuý Kiều nhưng nói chung là vườn có nhiều cây, hoa, lá màu xanh biếc.

Pictures:  dailymail
......................................................................................
Thuý điểu 翠鳥 kingfisher, chim Bói Cá