Dec 11, 2014

ngày hành trình tìm tự do


Canada,
Dự Luật S-219, 30/Tháng Tư Đen, Ngày Hành Trình Tìm Tự Do

SUMMARY OF BILL S-219 “Journey to Freedom Day”
Bill S-219 is an Act recognizing April 30th as a national day of commemoration of the exodus of Vietnamese refugees and their acceptance in Canada after the fall of Saigon and the end of the Vietnam War. S-219 will designate April 30 each year as Black April Day. It has the general aim of bringing the attention of all Canadians to the events, and suffering that followed the Fall of Saigon after the Vietnam War in 1975. It would also shed light on the fundamental role that Canadians played in rescuing and welcoming thousands of Vietnamese refugees. (senatorngo.ca)


Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Mới đây tại Quốc Hội (Thượng Viện) Canada - Một Dự luật, đã được biểu quyết thông qua, công nhận 30 tháng 4 là một ngày quốc lễ chính thức trong luật pháp Canada để kỷ niệm cuộc di tản tìm tự do của hàng triệu người Việt Nam trước hiểm họa cộng sản. (Nguồn The Canadian Press, 9/12/2014).
Dự luật Senate Bill S-219 còn có tên là “Journey to Freedom Day” (Hành trình đi tìm tự do) do Thượng nghị sĩ gốc Việt thuộc Đảng Bảo thủ Canada, ông Ngô Thanh Hải bảo trợ, đã được thông qua thành công vào đêm thứ Hai (8/12) tại nghị trường Thượng Viện Canada với tỉ số 45 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 14 phiếu trắng trước khi dự luật này được chuyển xuống Hạ viện. ( danlambao )