Dec 31, 2014

gà nửa khuya gáy xộ trăng muộnHình ảnh và những huyền tích hương quê Phương Nam trong thơ Tô Thuỳ Yên

1.
Gà nửa khuya gáy xộ trăng muộn
Ai hồ nghi lộn kiếp bên này
(Thắp Tạ)

2.
Đêm lịm chầy khuya trăng nhợt sương
Liễu đi đâu tóc xõa canh trường
(Vườn Hạ)

3.
Ta về như lá rơi về cội
Bếp lửa nhân quần ấm tối nay
Chút rượu hồng đây xin rưới xuống
Giải oan cho cuộc biển dâu này
(Ta Về)

1. Gà có khi gáy bị xộ, nhầm, vì trăng lên sáng giữa khuya. Người ta nghĩ là có người lén lút đâu đó, có chửa hoang.
2. Cây liễu trong đêm như người đứng xoã tóc. Không biết từ điển tích nào, người Nam cho rằng người đi trong đêm một mình (nam hay nữ) mà tóc xoã dài là những người có những tâm sự bất thường: phẫn uất, buồn, tương tư v.v…
3. Dân gian trong Nam khi cúng rượu hay uống rượu ngoài trời thì thường hay đổ xuống đất 1/2 chun rượu gọi là mời “thần hoàng thổ địa đất đai nhơn trạch” về chứng giám, chung hưởng, chung vui.

Tôi có nghe hoặc đã chứng kiến những việc này nhiều lần khi dựng lều làm lúa giữa đồng những năm đầu 80s ở vùng Đồng Tháp.