Nov 20, 2014

ngày thu mặc chiếc áo thanh lễ chùa
Haiku by Kobayashi Issa , translated by Robert Hass

The crow
walks along there
as if it were tilling the field

Ngày mùa lúa chín gặt xong
Thóc đem về đựng nhà nông nghỉ mùa
Có con quạ nhỏ bâng quơ
Bước đan mặt ruộng như người vỡ canh

A huge frog and I
staring at each other
neither of us moves

Buổi sáng đi ra bờ sông
Thấy chú ếch cội ngồi hong mũi thuyền
Ta  đứng nhìn chăm  thôi miên
Ếch chẳng lạc thiền đối diện cùng ta

In this world
we walk on the roof of hell
gazing at flowers

Người về nhắn với nhân gian
Cõi dương gởi tạm cõi âm mịt mùng
Chẳng qua một thuở tương phùng
Người yêu ngắt đoá vô thường cho nhau

That pretty girl
munching and rustling
the wrapped-up rice cake

Người xinh bước điệu càng xinh
Ngày thu mặc chiếc áo thanh lễ chùa
Chiều hôm chuyện vãn vui đùa
Lá sen ai nắm hương mùa cốm xanh

Napped half the day
no one
punished me

Ngủ quên hơn nửa ngày trời
Ta choàng thức dậy cuộc đời quẩn quanh
Mới hay ngủ giữa ngàn xanh
Tiếng ai trò chuyện phong thanh thật gần


Fall, 2014
Lý Ốc phiên dịch từ nguồn:   poemhunter.com