Nov 8, 2014

cứng rắn, công bằng và độc lập


Tổng thống Obama nói ông không thể nghĩ đến một “công chức nào thích hợp” với chức vụ Bộ trưởng Tư pháp hơn là bà Lynch.
 Loretta Lynch 

Tổng thống Barack Obama đã đề cử công tố viên liên bang New York Loretta Lynch tham gia nội các của ông trong tư cách Bộ trưởng Tư pháp, viên chức hàng đầu thực thi luật pháp  nước Mỹ.
Loan báo việc đề cử này ngày thứ Bảy, Tổng thống Obama nói ông không thể nghĩ đến một “công chức nào thích hợp” trong chức vụ này hơn là bà Lynch.
Trong suốt sự nghiệp kéo dài 30 năm qua, bà Lynch đã nổi tiếng là một luật sư “cứng rắn” “công bằng” và “độc lập”, “tích cực chống” khủng bố, gian lận tài chánh, và tội phạm trên mạng,”trong khi vẫn mạnh mẽ bảo vệ nhân quyền.”

Tổng thống Barack Obama đã đề cử công tố viên liên bang New York Loretta Lynch tham gia nội các của ông trong tư cách Bộ trưởng Tư pháp, viên chức hàng đầu thực thi luật pháp  nước Mỹ.
Loan báo việc đề cử này ngày thứ Bảy, Tổng thống Obama nói ông không thể nghĩ đến một “công chức nào thích hợp” trong chức vụ này hơn là bà Lynch.
Trong suốt sự nghiệp kéo dài 30 năm qua, bà Lynch đã nổi tiếng là một luật sư “cứng rắn” “công bằng” và “độc lập”, “tích cực chống” khủng bố, gian lận tài chánh, và tội phạm trên mạng,”trong khi vẫn mạnh mẽ bảo vệ nhân quyền.”

Nếu được Thượng viện chuẩn nhận, bà Lynch sẽ thay thế Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder từ nhiệm và trở thành phụ nữ người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên đứng đầu Bộ Tư pháp. Ông Holder là người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.
Bà Lynch là công tố viên trưởng tại Brooklyn, New York, còn gọi là Quận Đông của New York trong hệ thống tòa án Mỹ.
Ngày thứ Bảy, xuất hiện cùng với Tổng thống Obama và Bộ trưởng Tư pháp Holder tại Tòa Bạch Ốc, bà Lynch hứa nếu được chuẩn nhận, bà sẽ làm việc mỗi ngày để bảo đảm an toàn cho các công dân Mỹ cùng với tự do và các quyền khác của họ.

Bà Lynch đã giữ chức vụ công tố viên tại Brooklyn hai lần - từ 1991 đến 2001, và từ năm 2010 đến nay.

Source: voatiengviet.com