Oct 8, 2014

và viết những lá thư dàiPhoto of 1 Needlehole Cottages

At Needlehole
by Alison Brackenbury (1953- )

How lovely the land lies in October,
Still as the moon.
The new wheat is planted.
The drivers are gone
To pile up their wood
Or be soothed by a screen.

The felled tree is sawn,
The robin’s cross cry
Now liquid and long,
Uncannily high.
The cold finds my fingers.
The moon fills the sky.


Trên Gác Xép
by Alison Brackenbury (1953- )

Tháng Mười đất nằm dài thấy thương,
Như trăng đứng lặng.
Đồng lúa mì mới trồng.
Mấy ông tài xe lái đi mất
Đi gom củi.
Hay nằm khèo coi phim đở ghiền.

Đám cây đẵn đem cưa khúc,
Con sẻ đỏ hay khóc lóc bay ngang
Bây giờ càng khóc lê thê sướt mướt,
 Bay liều lên cao.
Giá lạnh đi tìm những ngón tay ta.
Ánh trăng giăng  kín khung trời.Autumn Day
by: Rainer Maria Rilke (1875-1926)
translated by James Burnham (1948- )

Lord, it is time. Summer was very grand.
Now cast your shadow on the sundials,
and loose the winds on the open fields.

Command the last fruits to be full;
give them two more southerly days.
Force them into perfection and chase
the last sweetness into heavy wine.

Who has no house will not build one now.
Who is now alone will stay alone,
will wake and read and write long letters
and wander up and down the streets
restlessly, driven like leaves.


Ngày Mùa Thu

Chúa ơi, mùa lại sang. Mùa hạ đã qua đẹp tuyệt.
Bây giờ ta thôi chơi đếm chiếc bóng giờ,
Và mất những cơn gió đồng mông.

Lệnh cho những trái cây sau cùng phải trĩu;
cho thêm hai ngày phương nam nữa.
Phải chín gấp 
Đem hết ngọt lịm vào làm men rượu cay nồng.

Ai không nhà sẽ cứ không nhà.
Ai cô đơn sẽ cứ đơn côi, 
hảy thức giấc và đọc và viết những lá thư dài
Và lang thang đó đây đường phố
lao chao, lái đi như những chiếc lá.

Northwest, October 2014

.................................................................
Needlehole cottage: nhà nóc nhọn, có gác, ở miền quê nước Anh.