Oct 24, 2014

đường dây nóng... hổiVề sự ...cố Phùng Quang Thanh dẫn mấy ông Tàu lai sang Tàu lập đường dây nóng (nóng hổi luôn). Kinh thật, dzũ khí sát thương "ta" chưa kịp mua thì "ông" TQ đã chơi dzũ khí sát ... rạt rùi ! 

Source: Dân làm báo