Oct 13, 2014

through the vivid autumnAutumn Song
by: Margaret Elizabeth Sangster (1838-1912)
   
Let's go down the road together, you and I,
Let's go down the road together,
Through the vivid autumn weather;
Let's go down the road together when the red leaves fly.
Let's go searching, searching after
Joy and mirth and love and laughter--
Let's go down the road together, you and I.

Let's go hunting for adventure, you and I,
For the romance we are knowing
Waits for us, alive and glowing,
For the romance that has always passed us by.
Let's have done with tears and sighing,
What if summer-time is dying?
Let's go hunting for adventure, you and I.

 Let's go down the road together, you and I--
And if you are frightened lest you
Weary grow, my arms will rest you,
As we take the road together when the red leaves fly.
Springtime is the time for mating?
Ah, a deeper love is waiting
Down the autumn road that calls us, you and I!


Khúc Hát Thu

Nào đi ra cùng với nhau, anh và tôi,
Đi với nhau,
Xuyên mùa thu tơ óng;
Nào đi ra cùng với nhau kia những chiếc lá đỏ bay.
Nào đi tìm, đi tìm nhau
Niềm vui và nô đùa và tình yêu và tiếng cười--
Hảy đi ra cùng với nhau, anh và tôi.

Nào đi ra săn lùng vận mệnh, anh và tôi,
Cho giấc mộng mà ta đang trầm tư
Đang chờ ta, sống và lấp lánh,
Cho giấc mơ mà ta luôn trễ chuyến.
Nào ra đi cùng những giọt nước mắt và tiếng thở dài,
Mùa hạ đang tắt ngấm thì đã sao?
Hảy đi ra săn lùng vận mệnh, anh và tôi,

Nào đi ra cùng với nhau, anh và tôi--
Và nếu anh ngại ngần chán ngán
Hảy nắm tay tôi,
Ta đi cùng với nhau kia những chiếc lá đỏ bay.
Cứ gì xuân giao mùa tình duyên?
A, tình thắm đang chờ
Dưới con đường mùa thu đang gọi, anh và tôi!