Oct 14, 2014

talk shows và sinh hoạt văn nghệ


Talk Shows, Late Shows TV ở Mỹ
Một nơi sinh hoạt văn học nghệ thuật đáng kể

Mỹ có rất nhiều Talk Shows, Late Shows của những hảng truyền hình khác nhau. TS là 1 chương trình TV thường kéo dài 1 giờ, mỗi ngày mỗi đêm đều có. Người Mỹ nào cũng xem TS. Nó là một thứ sinh hoạt văn hóa chính trị xã hội thời sự mang màu sắc rất Mỹ. Dưới hình thức trò chuyện với khán giả. Một loại văn hóa gần như không thể thiếu trong đời sống người Mỹ.

Riêng về văn học nghệ thuật, gần như ngày nào cũng có. Không TS nầy cũng TS kia. Họ mời diễn viên, họ mời ca nhạc sĩ, họ mời tác giả văn nghệ đến để nói chuyện. Hầu hết là những câu chuyện đối thoại trời trăng mây nước, khôi hài, vui nhộn, riêng, chung. Đùng một cái, người host đặt câu hỏi về quan điểm văn học nghệ thuật, sáng tác, tác phẩm v.v...

Nói chung, người Mỹ bàn về nghệ thuật dưới hình thức giới thiệu và trình diễn. Do đó, công việc lý luận phê bình văn học ở một nước như Mỹ rất trù phú, rộng rãi, đa dạng. Nó gồm rất nhiều mặt sinh hoạt, nhiều phương cách, nhiều khía cạnh khác nhau. Không phải chỉ có trần sì lý luận tẻ ngắt.

Người Mỹ có khuynh hướng trao sự thưởng ngoạn và cả phán đoán vào tay công chúng. Văn nghệ cũng vậy. Họ không có cái ảo vọng làm "cây roi" lao vun vút  vào văn chương. Theo họ, như vậy vô ích. Và, căn bản, nó trái với tinh thần dân chủ.