Oct 11, 2014

safety, an toàn trong xã hội
Safety (n)
: freedom from harm or danger : the state of being safe
: the state of not being dangerous or harmful
: a place that is free from harm or danger : a safe place
(Merriam-Webster)

Tôi thích đặt con người sự vật cảnh quang, nên có một địa chỉ, có một thời điểm. Quê hương, thì quê hương nào, ở đâu? Con ngưòi, không thể nói hết nhân loại, người ở đâu, bao giờ? Cho nên, bất an thì tại sao bất an, ai bất an, bất an về chuyện gì, ở đâu?

Có sự vụ gần như trái khoáy mâu thuẫn. Người VN trong nước, trong văn học, trên báo đài, có vẻ như trở trăn bức xúc liên tục. Nhưng người VN, đồng thời, trong xã hội lại ngày càng trở nên vô cảm. Mà chuyện nầy không phải một sớm một chiều. Không còn là hiện tượng nhất thời, thoáng chốc. Nó có nguyên nhân sâu, nó có lý do gần.

Sự suy tư, xao xuyến, thinking, restless vốn dĩ là bản tính của con người. Có sống thì có suy nghĩ, lo toan. Sự độc lập càng mạnh, cá nhân lo toan càng nhiều. Điều kiện an ninh trong cuộc sống càng hoàn hảo, sự lo lắng càng phát triển.

Vấn đề vì vậy thuộc về tình trạng sống còn là tình trạng an toàn trong xã hội, safety. An toàn không bị đe dọa tính mạng, an toàn trong sản phẩm tiêu dùng, an toàn trong hoạt động giao thông, môi trường sống v.v...

Bao nhiêu cái an toàn là bấy nhiêu sự suy nghĩ lo lắng. Hành Pháp làm gì? Là thi hành sự an toàn. Lập Pháp, suy tư về văn bản hướng dẫn an toàn. Còn Tư Pháp, nhằm bảo đảm sự an toàn đó.

Bất an, theo cách nói của người Việt hải ngoại trong văn học, lắt léo thay, nếu không nhằm sự an toàn safety, the state of not being dangerous or harmful, thì là gì?