Sep 8, 2014

thoát trung vs việt tính
Có thể thấy 1 đặc điểm của trang mạng ở VN. Nếu dân chúng có 1 thì phe VC cũng có "trang mạng" 10 lần hơn. Lớn hơn, đẹp hơn, mạnh hơn. Chưa kể trùng trùng trang mạng và người... lạ. Cái nầy rất đặc biệt. Cách Mạng Hoa Lài cũng dựa vào internet rất lớn. Nhưng độc tài ở Ai  Cập không cần phải bùng nhùng chú ba thiếm bảy anh công an anh tư dân phòng nghĩa tình thân thương như kiểu VC.

Người VN hay hô hào dân chủ, dân tộc, đất nước, quê hương, gần đây là thoát Trung. Ngay cái vụ "thoát Trung"  đã vỡ ra một mặt trận, mặt trận tranh... cãi. Ngay nội bộ trang mạng của người  Việt. Thoát mà thoát như thế nào? Thoát cái gì? Thoát Trung để nhập vào đâu? v.v...

Người ta không thể tẩy chay cái ác nếu không đủ lực yêu thương sự thiện lành. Anh khó mà thoát nỗi Trung nếu căn tính Việt anh phơ phất. Thật ra, khi bàn về Việt tính không chừng lại... cãi. Việt tính làm gì? Trong thời đại toàn cầu hóa?

Đó chính là vấn đề, that is the question. Ít ra là vấn đề của VN và cái giàn... khoan.