Sep 16, 2014

khi hai sắc màu tuôn vào nhauphoto: NAT @ gio-o.com

 Vợ chồng

Họ tắt đèn và cái  bóng trắng của nó
vẫn còn  sáng chốc lát trước khi tan
như viên thuốc trong cái ly đen đêm. Đoạn nỗi phình.
Những bức tường khách sạn mọc lên từ trời đêm.
Ái ân lắng xuống, và họ ngủ
nhưng những suy tư kín đáo nhất của họ gặp nhau như là
khi hai sắc  màu tuôn vào nhau
trên trang giấy ướt của thằng bé học vẽ.
Đêm đen và im lặng. Nhưng phố nhích lại gần hơn
đêm nay. Với những cửa sổ không đèn. Những ngôi nhà xáp lại.
Chúng đứng sát nhau thật đông, chờ,
như một đám đông mặt mũi trụi lơ.

The Couple

They switch off the light and its white shade
glimmers for a moment before dissolving
like a tablet in a glass of darkness. Then up.
The hotel walls rise into the black sky.
The movements of love have settled, and they sleep
but their most secret thoughts meet as when
two colors meet and flow into each other
on the wet paper of a schoolboy’s painting.
It is dark and silent. But the town has pulled closer
tonight. With quenched windows. The houses have approached.
They stand close up in a throng, waiting,
a crowd whose faces have no expressions.

Áp  lực 

Cái máy-bay tự động trên trời xanh kêu inh.
Bọn tôi sống về phía cánh-làm việc thật khủng
nơi đại dương sâu hoắm có thể bất chợt mở bung
những chiếc vỏ tàu và điện thoại kêu rít.
Bạn chỉ có thể thấy ngang vẻ đẹp, vội vàng.
Lúa đầy đồng, nhiều màu sắc trong sóng lúa vàng.
Những chiếc bóng động đậy đó được vẽ ra trong đầu.
Chúng muốn trườn vào lúa và biến thành vàng kim.
Đêm xuống. Tôi đi ngủ vào lúc nửa khuya.
Chiếc thuyền nhỏ đem ra từ thuyền lớn.
Bạn đơn độc trên sóng nước.
Giang sơn tối đen trên thuyền trôi giạt xa và xa mãi.

Under Pressure

The blue sky’s engine-drone is deafening.
We’re living here on a shuddering work-site
where the ocean depths can suddenly open up
shells and telephones hiss.
You can see beauty only from the side, hastily.
The dense grain on the field, many colours in a yellow stream
The restless shadows in my head are drawn there.
They want to creep into the grain and turn to gold.
Darkness falls. At midnight I go to bed.
The smaller boat puts out from the larger boat.
You are alone on the water.
Society’s dark hull drifts further and further away.

Tomas Tranströmer

English translations are by Robert Bly 
Source:  tomastranstromer.net