Sep 7, 2014

nghệ sĩ tính vs nghề tay trái
Theo tôi hiểu, nghệ sĩ tính thuộc về bản tính, có phần thiên bẫm. Quan sát những đứá bé cũng dễ nhận ra khuynh hướng kỹ thuật hay toán học hay văn chương hội họa biểu hiện khá rõ. Đó là thiên tính. Còn nghề tay trái thường là nghề phụ, hoặc để thêm tiền, hoặc chỉ là trò vui trong giao tế hoặc giải trí.

Trong thực tế, tôi thấy có nhiều người là thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, thợ thuyền, nông dân... nhưng họ mang nghệ sĩ tính. Nghệ sĩ tính trong cung cách làm việc và sinh sống. Thậm chí có người đem ngay tính cách nghệ sĩ vào công việc. Và thành công lớn. Albert Einstein là khoa học gia vĩ đại, nhưng cung cách sống của ông đầy phong cách nghệ sĩ. Nghệ sĩ từ hình dáng cho tới lời nói và cả quan niệm khai phá vũ trụ. Kỹ sư Steve Jobs được xem như nhà nghệ sĩ của phát minh vật dụng điện tử. Họ không cần sinh hoạt văn nghệ (có lẽ họ cũng không có thì giờ). Nhưng chất thi ca, hội họa, âm nhạc đã nằm trong máu của họ.

Người VN cũng có khá nhiều người vừa là văn nghệ sĩ vừa là kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo, chuyên viên, quan chức, quân đội, công an... Có khi (nhất là ở VN) vừa là quan viên chức việc, vừa là thầy giáo, vừa là nhà thơ nhà văn khá "nỗi" danh.

Tôi có nhận xét như thế nầy: trong cái môi trường phồn phạp đó, nghề tay trái thì nhiều chứ nghệ sĩ với sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật thì ít.