Sep 10, 2014

linh hồn khiến tác phẩm mới Boy With A Pipe, 1905, Pablo Picasso


Khát vọng, desire, là động lực thúc đẩy con người. Khát vọng tự do, khát vọng sáng tác, khát vọng nghiên cứu. Khát vọng tự nó không tốt không xấu. Tùy. Hitler cũng có khát vọng. Desire vừa là khát khao vừa là dục vọng.

Tôi không nghĩ rằng "khát vọng cái mới" là động lực lớn và chính của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ là làm ra tác phẩm nghệ thuật. Họ sáng tác. Ngay trong thuật ngữ sáng tác họ đã khác người. Họ đã mới.

 Starry Night, 1889, Van Gogh
Những đại danh họa thế giới thật ra cũng không phải là người đầu tiên chế tác ra trường phái hay thủ thuật mới. Picasso nỗi danh với lập thể, nhưng lập thể cũng do nhiều người khác đã đi tiên phong. Bức tranh đắt giá nhất của Picasso lại là bức vẽ chân dung cậu bé ngồi "Boy With A Pipe"1905, không phải lập thể.

Van Gogh cũng không sáng tạo ra những đường nét ngoằn ngoèo âm dương trong bức Starry Night trứ danh, lối nầy người ta đã thấy trong tranh của TH hay Nhật Bản mà Van Gogh vốn rất thích.

Người khao khát cái mới không chừng chỉ là người đua đòi. Anh khoái mặc áo mới, quần mới, nón mới, đồng hồ mới, dây chuyền mới, đi xe mới. Thì mới thật. Không hẳn là đẹp.

Cái mới của nghệ sĩ nằm trong bản sắc, character, của mỗi một tác phẩm chào đời.