Sep 30, 2014

hong kong occupy central hòa bình chiếm trung香港佔領中環示威空中攝影
Hương Cảng chiếm lĩnh Trung Hoàn thị uy không trung nhiếp ảnh
Hình ảnh mới nhất về Hong Kong Occupy Central Movement nhìn từ không trung

                                                                                                  
                                                                 

  Joshua Wong 黃之鋒 Hoàng Chi Phong