Aug 1, 2014

ông tướng ... né
Nông thôn bao vây thành thị

Thuật ngữ “nông thôn bao vây thành thị”, 農村包圍城市, du nhập từ sách về chiến tranh du kích của Mao Trạch Đông. Nó cùng với một loạt chủ trương khẩu hiệu khác cũng được VC đem vào VN trong khi họ thi hành cách mạng vô sản và giải phóng theo Maoist. Như: cải cách điền địa, đấu tố địa chủ, tòa án nhân dân, trí thức tiểu tư sản, đế quốc xâm lươc, ngụy quân ngụy quyền …

VC thủ đắc lý luận và hành động theo Tàu nhưng họ quên một chi tiết rất quan trọng nơi người Tàu: thủ đoạn lật ngược. Qua sông phá cầu, quá giang đoạn kiều.

Đó là lý do tại sao VN hiện nay biên giới với TQ bị bỏ ngõ, rừng đầu nguồn bị Tàu “khống chế”, núi rừng Tây Nguyên bị đội binh công nhân TQ đào xới, Cửu Long cạn dòng, biển Đông dậy sóng v.v… Cha đẻ ra 農村包圍城市 ntbvtt, hơn ai hết nó hiểu giá trị của thế hiểm trở địa hình nước Nam!


*

Tranh luận nhái

Tranh biện rất cần thiết trong vài lĩnh vực sinh hoạt xã hội. Đặc biệt là khoa học, và nghị trường. Nói rõ hơn, tranh luận chỉ nên xảy ra nhằm đề tài và đúng vị thế.

2 ứng cử viên chức vụ lãnh đạo phải nên công khai tranh luận trước dân chúng. 2 nhà khoa học rất nên tranh luận về một phát minh. Ông bà dân cử trong nghị viện, QH, bắt buộc phải tranh luận về một dự thảo pháp lý hay chương trình chính sách của chính phủ.

Bi kịch của người VN là người người người tranh cãi nhà nhà tranh luận. Họ tranh cãi gì?

Họ tranh biện về thi ca (thuộc cảm xúc), họ cãi nhau về văn học (thuộc sáng tác), họ phản bác hùng hồn về đường lối chính sách (thuộc nghị trường), họ dành nhiều thì giờ để trở trăn hô hào về giáo dục (thuộc chủ trương)

Kết quả đem lại, vì thế, rất trớ trêu tức cười. Một chuyện đụng vào bình diện sống còn của quốc gia như vấn đề lãnh thổ, chủ quyền, dân tộc, thì éo le thay:

- Ông tướng né
- Bà dân biểu nín
- Ông bí thơ nhịn
- Anh chủ tịch cười

Còn dân chúng thì... cãi !

...........................................................
農村包圍城市, nông thôn bao vi thành thị