Aug 26, 2014

bản sắc thuộc về thành quả là đáng kể nhất


Bản sắc, character

char·ac·ter noun \ˈker-ik-tər, ˈka-rik-\
: the way someone thinks, feels, and behaves : someone's personality
: a set of qualities that are shared by many people in a group, country, etc.
: a set of qualities that make a place or thing different from other places or things
(Merriam-Webster)

Trong 3 giải thích về định nghĩa của bản sắc - character nêu trên, thì:

1- Bản sắc là cảm giác, suy nghĩ và cung cách thuộc về cá nhân
2- Bản sắc là những phẩm chất thuộc về nhóm và quê hương, v.v...
3- Bản sắc là những phẩm chất thuộc về nơi chốn hoặc món đồ

Theo tôi, bản sắc thuộc về món đồ, sản phẩm, thành quả (things) là đáng kể nhất.Thông thường người ta (nhất là người Việt) hay "trăn trở bức xúc" bản sắc về cá nhân và quê hương, họ ít để ý bản sắc thuộc về thành phẩm. Xe Toyota khác xe Ford xe BMW chứ. Cái khác rất riêng, trong cái kỹ thuật rất chung. Thi ca của Tagore,Edgar Poe, Shakespeare, khác nhau chứ, mặc dù họ cùng viết bằng Anh Ngữ. Nguyễn Trãi, HXH, Cao Bá Quát của VN làm thơ chữ Hán không giống với thi sĩ TH làm.

Những người vẽ kiểu thời trang gốc Việt ở Mỹ thì thành quả của họ có lưu dấu nét VN không? Tôi e là có. Tất nhiên là muốn thành công, họ bó buộc phải theo lối của Mỹ. Có một lần, tôi thấy một ca sĩ của Mỹ mặc quần jeans với chiếc áo bên ngoài rất giống áo dài, nhưng được "xé" te tua vạt trước và tay áo. Kiểu áo nầy do một thợ may người gốc Việt design. Chiếc áo rất đẹp. Tuy nhiên, không phải là không có cạm bẫy. Nếu không khéo, áo dài dễ bị lầm là xường xám, cô mình rất dễ thành ra a... múi.