Jun 14, 2014

ngụp lặn trong dòng chảy của nước !Anh không thể thoát khỏi nước khi đang ngụp lặn trong dòng chảy của nước !
                                                                                                                   
Tôi viết ý kiến nầy nhân đọc bài của các học giả thuộc Nanyang Technological University in Singapore, sau sự kiện TQ đưa ra LHQ "5 Phụ Kiện" Văn Kiện Đính Kèm chứng minh nước VNDCCH, VN ngày nay, đã từng nhìn nhận HS và TS là của TQ.

"Most objective, independent, international observers agree that China's case for sovereignty over the Paracels is better than Vietnam's for the very reasons that China has now set out in its submission to the U.N.," Bateman said.

Euan Graham, another senior fellow at the RSIS at Nanyang Technological University in Singapore, said Vietnam was "understandably caught out by the fact that China was seeking to press its claims."

Quan điểm của họ là các lý chứng của TQ mạnh, VN trong thế bị động và yếu. Thậm chí, họ cho rằng VN "thừa hiểu đã bị bắt quả tang"  was "understandably caught out" bởi sự thật do TQ đưa ra.

Ý kiến:

Trong 5 Phụ Kiện của TQ, hoàn toàn không có sự hiện diện của QG/VNCH. Điều nầy khiến người ta suy nghĩ xa hơn: chính VNCH sẽ còn nhiều Văn Kiện Pháp Lý để chứng minh HS, TS là của VN.
Cái đau của VN hiện tại là VNCH đã chết bởi chính bằng cớ vô hiệu hóa "Ngụy Quyền Sài Gòn" của chính quyền VC. Và đau hơn nữa, luận chứng đó cũng lại do chính "ông thầy" TC chỉ dẫn VC trong thời kỳ đánh Mỹ Ngụy trước 75 !

Người ta không thể thoát khỏi nước khi đang ngụp lặn trong dòng chảy của nước !

.......................................