Jun 29, 2014

cong hàm pvđ


 cong hàm pvđ
huỡn nói lái

chính phủ chú phĩnh
công hàm ham còng
cong hàm
hữu nghị nghỉ hụ
tự hào tàu hụ
chủ động chổng ... đ.
láng giềng giếng làng
hải dương hưởng dai
hải giám hãm... d.í !
huỡn nói lái
woãi nói... lớn !

公函 [gōnghán] công hàm
official letter, official correspondence

Công hàm là thuật ngữ của TQ dùng để chỉ văn thư hồi đáp, thông báo, thăm viếng, trình diện,… đẳng cấp quốc gia. Vì vậy, nội dung của công hàm không cần thiết phải chi li như văn kiện khác của pháp lý là luật hay sắc lệnh. Nhưng, công hàm có giá trị pháp lý chứ. Tùy theo loại công hàm do viên chức nào ký tên, nội dung về chuyện gì.

“Thưa đồng chí tổng lý, chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí tổng lý rõ, chính phủ nước VN DCCH ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc.”…

Công hàm PVĐ là loại Quốc Thư có nội dung chính là “tán thành” một bản tuyên bố của TQ – Declaration of the Government.

Có nhiều ý kiến bàn luận chung quanh công hàm nầy, có người cho rằng nó vô giá trị vì HS/TS thuộc VHCH, có người cho rằng không phải PV Đ là người quyết định duy nhất, còn nhiều người cao hơn ông nữa.

Ý kiến:

- Nó có giá trị pháp lý vì nó là Quốc Thư của Thủ Tướng ký, gởi cho Thủ Tướng.
- Nó được vận hành theo hệ thống chính trị của TQ và VN: đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chính phủ thực hiện.
- Nó dựa trên nguyên tắc của ý thức hệ CS trong cuộc chiến đương thời: miền Nam là vùng tạm chiếm, VNCH là ngụy quyền tay sai, đế quốc Mỹ là xâm lược.
- Nó có tính kế thừa, vì nước CHXHCNVN hiện tại chính là nước VN được thống nhất và tuyên bố qua cuộc bầu cử toàn dân vào tháng 6/1976. Ông PVĐ lúc đó từ TT của VNDCCH đương nhiên trở thành TT/ CHXHCNVN như tên gọi hiện nay. Không có gì thay đổi.

Trong 40 năm nay, thử hỏi có bao giờ người VN chính thức phủ nhận công hàm PVĐ? Bằng cách nào?

Cũng có ý kiến cho rằng nên dẹp qua hết, người VN chỉ nên tập trung vào chống giặc trước mắt. Rất đúng, nhưng làm sao?

Quý vị nên nhớ, một, vấn đề công hàm PV Đ do chính TQ đưa ra trước LHQ. Chứ không phải do người VN vô trách nhiệm nhiễu sự. Hai, Hội Nghị Diên Hồng chỉ “theo sau” Hội Nghị Bình Than trước đó 2 năm, của chính quyền nhà Trần đã phân công chu đáo tướng lĩnh và vương hầu lãnh mệnh chống giặc.