May 28, 2014

words and condemnation will not be enough

put sanctions on China for invading Vietnam territory with the deployment of oil rig Haiyang 981.

The relation between the United States and Vietnam in on the path of goodness within partnership and peace. We, the Vietnamese around the world calls upon the White House to look up firm sanctions against China for blatantly disregarding the current international recognized laws and territorial boundaries with the recent deployment of the massive and ecologically damaging oil rig Haiyang 981 into Vietnam's water.

Words and condemnation will not be enough. We need the White House to look into methods of economic sanctions against China, as this will be the only way for it to be effective.

Anh Ðỗ Quang Thăng, 34 tuổi, cư dân San Diego, người soạn ra thỉnh nguyện thư này, bắt đầu từ ngày 12 Tháng Năm, bày tỏ cảm tưởng với nhật báo Người Việt như sau: “Khi viết thỉnh nguyện thư, tôi chỉ làm gì thấy mình cần phải làm, và chỉ viết cho chính mình thôi, không ngờ được là có hơn 120,000 người có cùng suy nghĩ như mình. Tôi thấy vui, cảm động, và cũng rất hồi hộp khi âm thầm theo dõi những lời bình phẩm, người chê, người ủng hộ, và nhìn số chữ ký tăng lên từng giờ.”

Giải thích thêm lý do viết thỉnh nguyện thư, anh Thăng nói: “Tôi viết thỉnh nguyện thư, đơn giản chỉ vì thấy Trung Quốc là một kẻ bắt nạt nước khác, tương tự như sự kiện Nga xâm lược Ukraine gần đây. Cũng giống những người Việt Nam thế hệ 1.5 hoặc thế hệ thứ hai khác, tôi không quan tâm nhiều đến chính trị hay Việt Nam đang có chính thể gì. Tôi chỉ đứng lên chống lại những điều gì sai với lẽ phải và thiếu đạo đức. Tôi cũng muốn người Việt của thế hệ trước chúng tôi biết rằng tuổi trẻ chúng tôi cũng yêu nước, dù chúng tôi có cách bày tỏ khác họ.”

 Ký tên tại trang web của Tòa bạch Ốc:=>  We the People
 Đọc bài tường thuật trên báo Người Việt online:   Người Việt online