May 9, 2014

biểu tình chỉ đơn thuần là thái độ
Người Philippines khi họ biểu tình phản đối TQ câu cá trộm - poaching trong biển Philippines là họ bày tỏ một thái độ chống đối. Và chính phủ Phi đồng thời cũng có trách vụ bảo vệ đất nước của mình. Bằng hành động. Ngoại giao lẫn liên kết quân sự với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đồng thời binh bị sẵn sàng.

 VC cho nhảy cha cha cha trong khi dân chúng VN
 tưởng niệm anh linh chiến sĩ Q Đ của chính họ
Trường hợp VN lại khác biệt rất nhiều. VC không có chiến lược chủ trương chống giặc (TQ). VC còn đàn áp người dân biểu tình yêu nước. Thậm chí VC còn lạnh lùng sỉ nhục ngay chính anh linh người lính của họ đã nằm xuống vì bảo vệ biên cương. Biểu tình có thay đổi được ý đồ chiếm VN của TQ không? Không.

Biểu tình chỉ đơn thuần là thái độ. Còn buộc được TQ từ bỏ việc lấn chiếm VN, thuộc về hành động mạnh mẽ của một chính quyền. QT nếu có ủng hộ, họ cũng chỉ ủng hộ thông qua một nhà nước đại diện đó. Cho dù VC có đàn áp biểu tình nặng hay nhẹ thì biểu tình vẫn chỉ là biểu tình không hơn không kém. Nó không buộc được TQ cái gì cả.

Câu hỏi đặt ra là, VC (nhà nước VN) sẽ làm được cái gì để ngăn chận TQ?