Apr 2, 2014

xây lổ cố tả pín lù


phòng sản kim tồn
- sao tía khoái xì tin tên tàu quá dzậy tía?

- tàu tàu cái gì? hổn! gọi là ông tq. ừa, tên tq nghe... trình độ tư duy hơn tên vn

- trình độ gì đâu? tui thấy nó cũng dzậy, trình độ là do tự mình chớ

- mầy hổng biết, nè mầy nghe nghen: tập cận bình! nghe hay ghê chưa?

- tui hổng thấy hay! tui hỏi tía: xây lổ cố tả pín lù! trình độ chổ nào?

- thằng nầy ngang quá!

- nghe đồn tía cũng biết tiếng tàu hả?

- chút đỉnh!

- tui đố tía "phòng sản kim tồn" là gì?

- tao đếc biết, nghe lạ quá!

- còn nữa, "thạch bất truy" là gì?

- là tên diễn viên tq phải hôn?

- he he he! phòng là ngừa, sản là đẻ, kim là nay, tồn là còn, thạch là đá, bất là không, truy là theo

- cái gì kỳ dzậy mậy!

- dzậy tui mới đố tía chớ! phòng sản kim tồn thạch bất truy = ngừa đẻ nay còn đá không theo

- thằng nầy nói lái = đè ngửa con nầy đéo không tha! ha ha ha

(Nguồn: Danlambao)