Apr 2, 2014

xây lổ cố tả pín lù


phòng sản kim tồn 
- sao tía khoái xì tin tên tàu quá dzậy tía?
- tàu tàu cái gì? hổn! gọi là ông tq. ừa, tên tq nghe... trình độ tư duy hơn tên vn
- trình độ gì đâu? tui thấy nó cũng dzậy, trình độ là do tự mình chớ 
- mầy hổng biết, nè mầy nghe nghen: tập cận bình! nghe hay ghê chưa?
- tui hổng thấy hay! tui hỏi tía: xây lổ cố tả pín lù! trình độ chổ nào?
- thằng nầy ngang quá!
- nghe đồn tía cũng biết tiếng tàu hả?
- chút đỉnh! 
  thạch bất truy 
- tui đố tía "phòng sản kim tồn" là gì?
- tao đếc biết, nghe lạ quá!
- còn nữa, "thạch bất truy" là gì?
- là tên diễn viên tq phải hôn?
- he he he! phòng là ngừa, sản là đẻ, kim là nay, tồn là còn, thạch là đá, bất là không, truy là theo
- cái gì kỳ dzậy mậy!
- dzậy tui mới đố tía chớ! phòng sản kim tồn thạch bất truy = ngừa đẻ nay còn đá không theo
- thằng nầy nói lái = đè ngửa con nầy đéo không tha! ha ha ha

(Nguồn: Danlambao)