Apr 12, 2014

lộng quyền & văn chương


Vũ Khiêu chiện nhỏ, Dziễu... Khu mới ...đã
Nhân đọc "Sao ông Vũ Khiêu lại nối giáo cho việc sửa Truyện Kiều vô lối?" trên Văn Việt

(929-932)
Giữa thì hương án hẳn hoi
Trên treo một tượng trắng đôi lông mày
Lầu xanh quen lối xưa nay
Nghề này thì lấy ông này tiên sư

(Bèn sửa lại)
Giữa thì hương án hẳn hoi
Trên treo  thần ảnh trắng đôi lông mày
Lầu xanh quen lối xưa nay
Nghề này thì lấy ông này tiên sư

(1987-1990)
Khen rằng bút pháp đã tinh
So vào với thiếp Lan Đình nào thua
Tiếc thay lưu lạc giang hồ
Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài

(Bèn sửa lại)
Khen rằng bút pháp đã tinh
So vào với thiếp  xem tình nào thua
Tiếc thay lưu lạc giang hồ
Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài

(3197-3200)
Phím đàn dìu dặt tay tiên
Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa
Khúc đâu đầm ấm dương hòa
Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh

(Bèn sửa lại)
Phím đàn dìu dặt tay tiên
Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa
Khúc đâu đầm ấm dương hòa
Ấy là trong mộng hay là thực sinh

 Ý kiến:

像 tượng (14n)
1 : Hình tượng.
2 : Giống.
(Thiều Chửu)

像 xiàng
(look) like / similar (to) / look / appearance / elephant / to look / to appear / to seem / image / portrait / resemble / seem (Chinese English Dict)

Tượng , danh từ, dùng để chỉ bức tranh hoặc bức tượng điêu khắc hay đúc tạc. Kiều Nguyệt Nga khi trầm mình dòng sông cũng mang theo bức "ảnh tượng" của Lục Vân Tiên.
Ngoài ra, Lan Đình và Trang Sinh đều là danh từ riêng. "Lan Đình" diễn tả thư pháp đẹp của Vương Hi Chi đời Tấn Trung Hoa. "Trang Sinh" chỉ ông Trang Chu hay Trang Tử, một nhà tư tưởng cổ điển TH. Danh từ riêng trong văn học, không được thay đổi.

Những người chủ trương sửa văn bản Truyện Kiều của Nguyễn Du gồm KS. Đỗ Minh Xuân và GS. Vũ Khiêu của VC, về căn bản mà nói, đó là một hành động phi pháp, vi phạm luật bảo vệ bản quyền của tác giả. Chưa kể sự nông cạn (và rất dốt).

Tóm tắt, không phải bất cứ điều gì khác đã giết chết văn học. Chính sự lộng quyền và vô văn hóa đã và đang chôn vùi văn chương.