Mar 11, 2014

ánh trăng mạnh


Seaside Park Train tracks at dawn


Track

2 A.M. moonlight. The train has stopped
out in a field. Far off sparks of light from a town,
flickering coldly on the horizon.
As when a man goes so deep into his dream
he will never remember he was there
when he returns again to his view.
Or when a person goes so deep into a sickness
that his days all become some flickering sparks, a swarm,
feeble and cold on the horizon.
The train is entirely motionless.
2 o’clock: strong moonlight, few stars.

Theo dấu

2 giờ sáng ánh trăng. Đoàn xe lửa dừng lại
bên ngoài giữa cánh đồng. Xa vùng hào quang phố,
nhấp nháy tia lạnh phía chân trời.
Trong lúc người đàn ông chìm sâu giấc mộng
hắn sẽ chẳng bao giờ nhớ hắn đã từng ở đó
một khi hẳn lai tỉnh trở lại cuộc bình sinh.
Hay là lúc người ngả bệnh hôn mê bất tỉnh
mà những ngày của hắn trở thành những tia lóe,
tụ như đàn ong, yếu đuối và lạnh cuối chân trời.
Chiếc xe lửa nằm im không nhúc nhích.
2 giờ sáng: ánh trăng mạnh, mấy vì sao thưa.

Tomas Transtromer
 English translation by  Robert Bly