Mar 11, 2014

tay đan sầu kỷ niệm

Những bước chân âm thầm
Thơ: Kim Tuấn
Nhạc: Y Vân

Từng bước từng bước thầm 
Hoa vòng rừng tuyết trắng 
Rặng thông già lặng câm 
Em yêu gì xa vắng
Cho trời mây ướp buồn

Từng bước từng bước thầm 
Mưa giữa mùa tháng năm 
Tay đan sầu kỷ niệm 
Gió rét về lạnh căm 
Từng bước chân âm thầm

Anh yêu tình nở muộn 
Chiều tím màu mến thương 
Mắt biếc sầu lắng đọng 
Đèn thắp mờ bóng đêm 

Từng bước từng bước thầm 
Khi người yêu không đến 
Tuổi xuân buồn lặng câm
Đi trong chiều mưa hoang 
Đời biết ai thương mình

 Những bước chân âm thầm, NiNi Uyển Mi