Mar 19, 2014

những chuyện tình nồng


Iris-01

Irises

Đêm tình nhân âm u vang
Đêm  nức nở xôn xao ánh mắt
Những mống mắt  hoa Iris nhìn chong
Suốt cõi đêm màu xanh ngăn ngắt


Click to view larger image


Sunflowers

Nhưng vẫn nàng thiếu phụ
Rực rỡ đẹp như đóa quỳ vàng
Vàng chóe như Sunflowers
Nàng đơm mãn khai buổi chiều sắc ánh
Hơi thở ươm đẫm ngào ngạt hương rang
Nở cho tàn hết hôm qua một ngày nắng
Trong tranh hoa

Imperial crowns

Tôi không cần khen tranh họa của Van Gogh
Vô ích
Khi những chiếc nón vua Imperial Crowns
Chỏng quơ, chúc ngược
Đong đưa kể cho hết những chuyện tình nồng

*

Mống Mắt, Quỳ Vàng và Nón Vua

Đêm tình nhân âm u vang 
Đêm  nức nở xôn xao ánh mắt
Những mống mắt  hoa Iris nhìn chong 
Suốt cõi đêm màu xanh ngăn ngắt
Nhưng vẫn nàng thiếu phụ 
Rực rỡ đẹp như đóa quỳ vàng
Vàng chóe như Sunflowers
Nàng đơm mãn khai buổi chiều sắc ánh
Hơi thở ươm đẫm ngào ngạt hương rang 
Nở cho tàn hết hôm qua một ngày nắng  
Trong tranh hoa 
Tôi không cần khen tranh họa của Van Gogh
Vô ích
Khi những chiếc nón vua Imperial Crowns 
Chỏng quơ, chúc ngược
Đong đưa kể cho hết những chuyện tình nồng 

Northwest, 3/2014

...................................................
Irises Hoa Mống Mắt, Sunflowers Quỳ Vàng
và Imperial Crowns Nón Vua. Tên các
bức tranh của danh họa Vincent Van Gogh.