Mar 26, 2014

mơi rừng đào hoa rạng nở


Beautiful-Peach-blossom

Hài cú  Masaoka Shiki 

A cock crows
at the foot of the Mt. Fuji
Peach blossoms

Gà gáy hừng sáng vang vang
dưới chân Phú Sĩ bạt ngàn
Mơi rừng đào hoa rạng nở

A lightning flash
between the forest trees
I have seen water

Chớp giăng sấm giật lưng trời
lấp lánh hàng cây xa nơi
Ta thấy dòng sông sánh nước

A willow
And two or three cows
waiting for the boat

Bến vắng  ven sông cây liễu
Long ngong mấy con bò vàng
đứng chờ đò lẻ sang ngang

Asleep in a boat
I lie side by side with it
the River of Heaven

Ta ngủ quên giấc bềnh bồng
trở nghiêng theo chiếc thuyền rong
Có phải Thiên Hà bủa sóng

On a stormy night
while reading a letter
wavering mind

Đêm lại ngoài kia mưa bão
người trong tâm sự xôn xao
đọc bức thư tình viết nhắn

A spring day
A long line of footprints
on the sandy beach

Một ngày mùa xuân có nắng
Những dấu chân in thật dài
theo cát trùng dương sóng lặng

Masaoka Shiki (1867-1902)
正岡 子規 Chính Cương Tử Quy
Chuyển qua thơ Việt  từ bản Anh Ngữ của source:   poemhunter.com

Thơ Hài Cú ghi lại một khoảnh khắc. Nhiếp ảnh cũng chụp lại một khoảnh khắc. Hài cú và nhiếp ảnh có lẽ gặp nhau ở điểm ghi lại đó là nét. Dĩ nhiên là nét đẹp. Tuy vậy, khoảnh khắc cúa hài cú thuộc về cảm xúc; khoảnh khắc trong nhiếp ảnh thường mô tả sinh hoạt cũng như cảnh sắc thế gian.