Mar 29, 2014

trong núi đào hoa


File:Paul Cézanne, 1892-95, Les joueurs de carte (The Card Players), 60 x 73 cm, oil on canvas, Courtauld Institute of Art, London.jpg
The Card Players - Paul CezanneGenius is the ability to renew one's emotions in daily experience 
Tài hoa là làm mới lại tình cảm ngày thường cũ mèm của con người
Paul Cezanne

Ngày hoa

Đêm qua ngủ giấc giang hà
Nghe mưa rớt hạt biết là sang xuân
Buổi sáng thấy nhánh đào đơn
Đơm hoa hồng thắm cho em lạ nhìn
Ngày hoa gửi nụ cười tình
Bây giờ xuân lại có mình hỏi ta
Phải xưa trong núi đào hoa
Có chàng ngơ sĩ lân la cuối ngày
Tình thơ gửi chiếc mây trôi
Ý thơ kết mối tơ trời đong đưa
Duyên thơ se  mấy chi vừa
Lời thơ gặp gỡ trang xưa cuối nguồn
Lễ xưa có gã ngông cuồng
Đi vào lâm trúc hỏi thôn nguyệt đào
Gặp người tình sử chiêm bao
Cắp rượu ngân đào về uống chẳng say

Flamenco guitar