Feb 6, 2014

đường lưỡi bò


Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Danny Russel nói bất cứ tuyên bố chủ quyền vùng biển nào của Trung Quốc không căn cứ vào đất liền đều không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Daniel Russel, U.S. Assistant
Secretary of State for
East Asia and Pacific Affairs.

Ngày Feb5th 2014, điều trần trước QH Hoa Kỳ về vấn đề biển South  China Sea và vùng ADIZ  East China Sea. Quan điểm chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ về đường Lưỡi Bò do TQ thiết lập và vùng ADIZ ở East China Sea.

The United States' top diplomat on East Asia has suggested China's wide-ranging territorial claims in the South China Sea do not comply with international law and should be clarified or adjusted.
China claims nearly the entire 3.5-million square kilometer South China Sea, by virtue of what it sees as its historical rights within the so-called nine-dash line. Vietnam, the Philippines, Taiwan, Malaysia and Brunei also claims parts of the region.
In congressional testimony Wednesday, U.S. Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Danny Russel said any use of the nine-dash line to claim maritime rights must be based on land features, such as a nation's coastline or its islands.

 Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ về Đông Á cho rằng những lời khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với nhiều nơi ở Biển Ðông không phù hợp với luật quốc tế và cần phải làm sáng tỏ hay điều chỉnh lại.
Trung Quốc nhận chủ quyền hầu như  toàn bộ 3,5 triệu kilômét vuông tại Biển Ðông, vì cho rằng Trung Quốc có quyền về phương diện lịch sử  trong vùng lưỡi bò 9 đoạn.
Việt Nam, Philippines. Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền một phần vùng này.
Trong cuộc điều trần trước Quốc hội hôm qua, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Danny Russel nói bất cứ việc dùng đường lưỡi bò 9 đoạn nào để tuyên bố chủ quyền trên biển đều phải dựa vào các đặc điểm trên bộ như là đường ven biển hay hải đảo của một quốc gia.

Russel also raised fresh U.S. concerns over China's activities in the East China Sea, where Beijing recently set up an Air Defense Identification Zone in an area also claimed by Japan.
He called the move a "step in the wrong direction," and warned China against setting up a so-called ADIZs elsewhere.
What the heck! Who scares
you fancy psychos?
"We neither recognize nor accept China's declared ADIZ. The United States has no intention of changing how we conduct our operations in the region. And we've made clear to China that it shouldn't attempt to implement that ADIZ and should refrain from taking similar actions elsewhere in the region," said Russel.

Ông Russel cũng nêu ra những mối quan ngại mới của Hoa Kỳ về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Ðông, nơi Bắc Kinh vừa thiết lập một Vùng Nhận diện Phòng không trong một khu vực mà Nhật Bản cũng nhận chủ quyền.
Ông gọi hành động này là một “biện pháp lạc hướng,” và cảnh báo Trung Quốc chớ nên thiết lập những Vùng Nhận dạng Phòng không tại các nơi khác.
Ông Russel nói Hoa Kỳ không thừa nhận và cũng không chấp nhận Vùng Nhận diện Phòng không mà Trung Quốc tuyên bố. Chính Phủ Hoa Kỳ không có ý định thay đổi những  hoạt động hàng hải của mình trong vùng nầy. Và Hoa Kỳ nói rõ với Trung Quốc là không nên tìm cách thực thi Vùng Nhận diện Phòng không và nên tự chế trước những hành động tương tự tại các nơi khác trong vùng.

VOAnews English ;   VOAnews Vietnamese

...........................................................................
Sinh sự thì sự sinh. Anh Ba khựa đang lâm vào thế kẹt vì đường lưỡi bò và khu ADIZ do chính anh Ba tạo ra. Hoa Kỳ đã nhìn thấu tim đen của Ba khựa khi gọi vùng ADIZ của TQ là một thứ "động tác giả". Có nhiều % Hoa Kỳ tương kế tựu kế sẽ trở lại Philippines hoặc sẽ chi viện cho Phi tối đa.