Feb 28, 2014

trong khu rừng nhỏ sau đồiHài cú Kobayashi Issa 

By lightning
I creak
across the bridge

Đêm giăng sáng chớp ngang trời
Ta theo suối nhỏ dong chơi
Bước khua nhịp cầu cóc cách

Spring rain
A thrown-away letter
Windblown in the grove

Mưa xuân bụi tấm mang mang
Lá thư ai viết vội vàng
Thả gió qua bìa rừng nhỏ  

O owl!
make some other face
This is spring rain
    
Cú rúc văng vẳng đêm trong 
Nàng nghiêng trở giấc cô phòng
Mưa xuân rơi ngoài lất phất

The woodpecker 
Still drilling
As the sun goes down

Hoàng hôn nhuộm mùa tím thẫm
Gõ kiến đứng chưa chịu về
Gõ hoài khi khoan khi chậm

Even with insects
some can sing
some can't

Đêm buông tấm lưới diệu huyền
Dạ hoan tấu khúc reo vang
Có những côn trùng không hát

Kobayashi Issa (1763 - 1827)
小林 一茶 Tiểu Lâm Nhất Trà
Lý Ốc chuyển sang thơ Việt từ nguồn:
http://thegreenleaf.co.uk/hp/issa/00haiku.htm


*Những đôi mắt

Đêm rền oang tiếng của loài cóc
Từ cái vũng trong khu rừng nhỏ sau đồi
Sau trận mưa kéo dai dẳn cuối đông
Mưa hút gần hết giá lạnh mùa đông nghiệt ngã
Buổi sáng trở lại những bước chân chim sáo
Em cất dấu ánh mắt về tới chiều ngày hoàng hôn
Một câu chuyện gì đó cũng giống như
Những đôi mắt trong tranh Picasso vẽ thiếu nữ
Những đôi mắt đẹp chẳng cưu mang nỗi buồn
Hay niềm vui
Picasso chỉ muốn vẽ những đôi mắt thiếu nữ 
Đơn giản và sáo rỗng như ai cũng nói qua một lần
Đôi mắt của em là thanh cửa sổ tâm hồn 

Northwest, cuối đông 2014
........................................................
* Portrait of Jaqueline by Picasso