Feb 3, 2014

picasso, những đôi mắt phụ nữ                                                                           


                                                                                                                                                        

                                                                                                                        


Woman in a Hat  * Girl Before A Mirror
Picture of Jacqueline *  The Girl with the Ponytail
Portrait of Jacqueline *  Woman with Book

Tranh phụ nữ của Picasso tiềm tàng sinh lý và tính cách sống mạnh mẽ. Nhưng còn một nét độc đáo khác rất quan trọng. Nó là linh hồn của tranh ông, nhưng ít người để ý. Đó là những đôi mắt. Mắt đẹp dị kỳ. Vừa ngây thơ vừa quyến rủ. Nồng nàn nhưng không tục lụy. Bao la chứ không xa vắng. Kỳ lạ.