Feb 17, 2014

múa, sex và dĩ nhiên là thơ


Figure skating ở Sochi

Figure skating không đơn giản
Figure skating là nhạc
Là múa, sex và dĩ nhiên là thơ
Nhưng không đơn giản
Đã có biết bao nhiêu
Những cú xoay tròn tuyệt tác
Như chớp lóe đêm không
Té vấp xuống băng giá đau lòng
Bài ca múa  ice dance là bản tình ca
Bèo, mây, ly, hợp
Hay thu thủy với trường thiên nhất sắc
Tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra
Nếu cô gái
Không chịu lăn tròn trên vai con trai
Chuyện ngược lại
Làm sao chàng con trai có thể
Quay  tít mòng trên lưng con gái?

Sochi Olympic Games, 2/2014

 ...................................................
Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc
Nước mùa thu và trời cùng một màu
(Vương Bột, đời Đường TH)

Meryl Davis Charlie White Gold Figure Skating Ice Dance