Feb 6, 2014

cột nhỏng thế gian


 The girl with ponytail

 
Hỡi cô bới tóc đuôi gà
(Ca dao)


Tóc đuôi gà

Sylvette David cô gái Parisian tóc vàng
Sylvette 19 đính hôn chẳng có gì đáng nói
Nhưng Sylvette búi tóc ponytail
Tóc vàng đuôi ngựa thật dầy có cái gì
Khiến Pablo Picasso té bật ngửa
Những cô gái Việt Nam ngày xưa tôi bé
Đôi khi cũng có
Những lọn tóc đen bới đuôi gà bung xòe
Picasso còn té ngửa huống gì là tôi
Và kể từ đó
Con gái cột nhỏng thế gian chạy long nhong

Năm Ngựa, 2014

................................................. 
Câu chuyện Sylvette và Picasso