Feb 23, 2014

là do tình nhân em biếu đó


Cái Trâm Em Cài
Hoàng Thi thơ

Cái trâm em cài là do tình nhân em biếu đó
Chốn xa muôn trùng người yêu của em gởi về
Cái trâm em cài là muôn niềm thương nỗi nhớ
Nhớ nhớ người nhân tình thề trọn đời một lòng yêu em

Cái trâm em cài bằng chi nào em đâu có biết
Ầy anh đã làm bằng viên bằng viên đạn đồng
Ầy anh đã làm bằng viên đạn đồng sáng chói
Ấy cướp  giữa chiến trương làm một ngày gởi về cho em

Ai nhớ ai cái trâm em cài
Để làm tin tình của mình đó
Trâm hỡi trâm lòng này thầm nhớ
Nhớ nhớ nhớ nhớ thương tình nhân

Cái trâm em cài là do tình nhân em biếu đó
Đáng chi đâu nào 1 viên 1 viên đạn đồng
Thế sao đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ
Nhớ nhớ người nhân tình đã thề nguyện cùng mình se duyên
.........

Cũng như Trầm Tử Thiêng, Hoàng Thi Thơ làm các bản nhạc về tình yêu tuổi trẻ thật dễ thương và sống động. Nhạc loại nầy của các ông có cái gì rất VN. Lời thật thơ. Giai điệu có hồn. Hồn thơ trong 1 loại nhạc như vậy thật không dễ chút nào. Không khéo, chỉ là loại tình tự ngô nghê cạn cợt. Kiểu trái tim bức xúc, tư duy "mình" trăn trở quan ngại mắt môi mũi miệng "bạn" vàng anh thỏ trắng bồ câu hay nai... dzàng chẳng hạn. 

Cái Trâm Em Cài