Jan 18, 2014

vô thần - atheism

TQ và VN có còn là CS hay không?

Xin trả lời ngay: còn, nó còn đậm đà từ đầu tới chân.
Tôi không hiểu sao, không ít người VN cứ chối phăng cho VC là VN hiện nay làm gì còn chủ nghĩa CS nữa. Chống cộng vô ích. Chống tham nhũng đi. Thì còn tạm được.

Những người chối dùm VC (VC chưa bao giờ chối)  họ chỉ nhìn vào 2 khía cạnh:1, kinh tế. 2, quốc tế.
Họ giải thích rằng hiện tại, hơn ai hết, cán bộ VC là những ông chủ tư bản. Cán bộ VC cũng lợi dụng tinh thần dân tộc thay vì quốc tế vô sản. Vậy thì làm gì còn cộng sản nữa phải không?

Dạ thưa, về lý đã không đúng. VC là tổ chức chính trị có tên Cộng Sản. Cờ búa liềm thời ông tổ Mác Lê vẫn còn trang trọng cắm chổ tối thượng.
Về tình, càng không đúng. 100 cán bộ VC là 101 người theo chủ trương vô thần-atheism. 101 người vô tôn giáo. 101 người có ý thức tiêu diệt tôn giáo. 101 người miệt thị Thượng Đế.

2 yếu tố kinh tế và quốc tế có thể dối trá được. Yếu tố vô thần không thể dối trá được. Anh có thể biện minh qua chiếc áo veston và chiếc xe hơi bóng lộn vẫn không có gì mâu thuẫn với chiếc nón cối chân mang dép râu đầu lâu vẫn kính Bác. Nhưng anh không thể vừa làm một người duy vật vô thần vừa làm một tín đồ ngoan đạo. Lẻ tẻ vài người trong nhiệm vụ điệp báo thì có thể được. Một tập thể 3 triệu đảng viên thì không thể được.

Tóm tắt, chính mấu chốt duy vật vô thần mới quyết định một người, một tổ chức có phải là có theo CS hay không !

Ps.

Người biện minh cho VC vẫn có thể nói: Well, về VN mà coi. Chùa chiền nhà thờ mọc lên như nấm. Làm sao có tiêu diệt tôn giáo hử?
Đúng là vậy. Nhưng với ai kìa, chứ với TC và VC thì xoàng lắm. LX ngày xưa làm gì có chủ trương sư cha quốc doanh. Người phương Tây giết là giết ngay trước mặt. Họ ít có thủ đoạn tỏ vẻ cung kính thủ lễ cửa trước, cửa sau đã lén bỏ độc dược lu nước nhà người . Hay, cửa trước niềm nở động viên, cửa sau thảy ngay một bịt mắm tôm pha nhớt vào giường ngủ người ta.

Thật ra, một người vô thần có thể họ không theo CS. Nhưng, một người CS thì chắc chắn phải vô thần.
Có người hỏi vặn, ừ thì vô thần thì đã sao, chả nhẽ phải tin có ông thần thì mới sống được hay sao? Có sao chứ. 1, 10, 1000 người thì không sao. Nhưng chủ trương của 1 đảng 3 triệu người cai trị toàn nước VN thì phải có sao chứ.  Con người, ai cũng ham chuộng điều hay lẽ phải, làm lành lánh dữ, được yêu thương tương kính lẫn nhau. Chứ ai lại thích tranh nhau sống còn trong "trại súc vật " bao giờ.

Marx, Lenin chủ trương vô thần - atheism, miệt thị Thượng Đế và tiêu diệt tôn giáo
http://www.globalmuseumoncommunism.org/features/war_on_religion