Jan 19, 2014

ngụy 僞 là gì?

Chữ ngụy 僞 trong triết học cao nhất của Trung Hoa là gì?

Chữ Hán có 2 chữ ngụy
1- 僞, ngụy là dối trá
2- 魏, Ngụy là tên nước, tên họ riêng

VC dùng chữ ngụy 僞 là một tỉnh từ dùng như danh từ để áp đặt  miệt thị thể chế VNCH.

Thật ra, người TH có học lại ít dùng từ ngụy kiểu như vậy. Vì lẽ, người TH có ông Tuân Tử sinh khoảng 330 BC đã viết sách và luận về tính "ác" cũng như "ngụy" của con người đầy đủ nhất. Tuân Tử được xếp ngang với Mạnh Tử và Trang Tử là những tư tưởng gia kiệt xuất của TH cổ điển. Theo nhà văn, học giả Nguyễn Hiến Lê người VN ít biết Tuân Tử nhiều như Mạnh Tử hay Trang Tử. Tuân Tử đặc biệt kể như là một triết gia có tài phân tích biện luận. Sách của ông phân tích chữ nghĩa rất chi li, lý luận sắc bén, phê bình chê khen rõ ràng. Rất giống với sách vở biện  luận  của người Tây Phương ngày nay.

Theo Tuân Tử biện giải triết học thì từ 僞 gồm  2 chữ nhân (người) và vi (hành vi) cộng lại. Câu nói nổi tiếng của ông " Kiệt Trụ tác chân, Thánh Nhân tác ngụy". Các bạo chúa Kiệt Trụ thì là chân, chính Thánh Nhân mới là ngụy. Vì sao? Vì Kiệt Trụ sống theo bản năng ác của con người. Còn Thánh Nhân có sự sửa đổi bản năng đó theo Lễ Nghĩa do con người đặt ra.

Tóm tắt, chữ ngụy 僞 trong ý nghĩa triết học cao nhất của TH hoàn toàn mang ý nghĩa khác. Khác với chữ ngụy tỉnh từ dùng như danh từ của VC, vốn khoái copy TQ, đem xử dụng để miệt thị VNCH.

Dĩ nhiên, VC có thể dùng từ ngụy 僞 nầy để miệt thị người khác theo ý của nó. Nhưng, giới trí thức TQ hoặc Đài Loan chắc sẽ khó hiểu VC muốn diễn tả cái gì?