Jan 20, 2014

lính là lính


Có hay không cái gọi là chiến tranh Ý Thức Hệ - Ideology War tại VN?

Có và không. Có, nếu xem Tư Bản và Cộng Sản là 2 ý thức hệ song hành đối chọi nhau. Và không, kể từ khi LX sụp đổ. Ở VN, kể từ lúc VC chiến thắng và thống nhất toàn quốc dưới chính thể CHXHCN theo chủ nghĩa CS. Coi như kết thúc chứ.

Nội Chiến của Mỹ cũng được xem dưới khía cạnh Ý Thức Hệ. Vì nó có những hệ tư tưởng xây dựng quốc gia đối chọi nhau. Vấn đề slave labor, industrial economy and farming economy , confederacy and union. Miền Bắc và miền Nam của Mỹ đều giữ lập trường của mình là hoàn hảo hơn đối phương. Xung đột đưa đến chiến tranh lớn để giải quyết. 4 năm với hơn 600 ngàn người lính tử trận.

Bắc Mỹ thắng. Coi như giải quyết xong. Ý thức hệ không còn. Còn lại là một đất nước cần canh tân. Và, dĩ nhiên, một dân tộc đoàn hợp. Không ai lại đi phân biệt ý thức hệ với những người đã nằm xuống cả. Lính là lính. Nhiệm vụ của họ là chiến đấu cho quê hương , lãnh thổ, lý tưởng. Hate the war but support soldiers. Ghét là ghét chiến tranh chứ ai lại ghét người lính bao giờ. Nhất là người lính cùng chung đất nước chủng tộc ngôn ngữ.

Vậy thì, chỉ cần một chút suy nghĩ cũng thấy ra được vấn đề của VN. Tại sao 40 năm chấm dứt chiến tranh ý thức hệ, người lính VNCH tử trận hoặc còn sống vẫn là lĩnh vực cấm đoán của xã hội?
Trớ trêu và kỳ quặc thay, chính ngay những người lính VNCS cũng lâm vào cảnh cười ra nước mắt. Không đúng hay sao, lính VN tử trận trong cuộc chiến biên giới với TQ 1979, hiện nay không dở khóc dở cười trong khu vực cấm thì là gì?