Jan 6, 2014

mối mọt ê... càng!


Passport  护照 [hùzhào]  Hộ chiếu

Chiếu 照 là giấy tờ, sắc lệnh hành chánh. Hộ 护, viết theo lối TQ và giản thể, có nghĩa là giữ gìn. Hộ Chiếu mang nghĩa là giấy tờ phòng thân. Người Tàu dùng để dịch chữ passport của tiếng Anh. Cũng như những từ ngữ như "hải quan" 海关 [hăiguān] customs, hay "xuất khẩu" 出口[chūkŏu] export ... là VC dùng copy theo TQ nguyên si.

Side view Asian man and woman with Chinese traditional dress cheongsam. Chinese new year concept, isolated on white background. Stock Photo - 22284186Ngày trước, VNCH dùng luôn chữ pát-po trong văn chương văn nghệ để dịch chữ passport. Hoặc đôi khi có thể dùng thuật ngữ "giấy thông hành". Và "quan thuế" để dịch chữ customs, và "xuất cảng" thay vì "xuất khẩu" dùng theo Tàu.

Thí dụ:

- Tôi đem hộ chiếu trình cán bộ hải quan cửa khẩu TSN duyệt xem
- Tôi đưa pát-po cho nhân viên quan thuế phi cảng TSN xem

2 câu, 2 cách viết và từ ngữ hoàn toàn khác nhau nhưng chung một ý nghĩa. Tôi thích lối viết tránh theo nguyên si Tàu hơn. Vấn đề không phải là từ cũ hay mới, vấn đề là trí thức học giả VN cũng có thể tự sáng tạo ra từ ngữ Hán Việt cho người VN khác TQ.

Nhiều người viết văn của VN tại hải ngoại không chú ý hoặc biết và cho rằng không quan trọng, vấn đề nên hay không nên viết văn theo ngữ pháp và từ vựng VC.

Tôi cho rằng không nên. Vì lẽ:

- Văn học VC copy hầu hết theo kiểu TC
- VC có một chủ trương xóa bỏ và ngăn chận văn học không theo CS

Ở đời, cái gì cũng vậy, đem lòng thành đối đãi với lòng chí thành. Lẽ nào lại xuôi tay phỏng theo một âm mưu xâm lược?

Có người cho rằng chuyện nhỏ. Tôi xin lỗi, tôi thấy nó rất lớn. Nhiều thật nhiều cái nhỏ là gì? Là cái lớn. Nó là tàm thực tằm ăn dâu.

Ở miệt sông nước miền Tây Nam Phần có loại cây Thao Lao màu gỗ trắng ngà thật đẹp. Gỗ không cứng như cây Căm Xe màu huyết dụ hay Cà Chất màu vàng chanh. Cây Thao Lao lại tương đối bình dân. Đặc tính của Thao Lao là dùng làm rường cột cất nhà thì bảo đảm con mối con mọt chịu... thua. Mọt đụng phải Thao Lao là ê... càng. Mấy ông thợ mộc già nói rằng thớ cây Thao Lao "đắng".

Trong hiện tình văn hóa VN bị chủ trương Hán hóa khá rõ như hiện nay, nếu người viết văn VN không đủ chất "đắng" trong tiếng Việt thì rất nguy hiểm.