Jan 22, 2014

gió o treo câu đốitranh Hà Cẩm Tâm 


Gió O treo câu đối:
Đón Ngựa Xỉn Thơ Mồm Nghêu Ngao Tay Chân Ngọ Ngọe
~ Khuyến ~

Câu Đối, đáp: 
Phi Mã Say PHONG Người Ngất Ngư Đầu Óc O Oe.
Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Câu Đối, đáp: 
Đưa Rắn Đối Văn Mắt Đăm Đăm Hồn Xác Ăm Ắp
Ngu Yên

Câu Đối, đáp: 
Đưa rắn thở xin đồ nguây nguẩy mặt mũi tị hiềm
(thở xin - xỉn thơ)
Đài Sử

Câu Đối, đáp: 
Canh Dê Thèm Tình Mắt Trao Tráo Miệng Môi Mùi Mẫn
Nguyễn Thị Hải Hà

Câu Đối, đáp: 
Học Khỉ Giở Tuồng Lòng Rắn Rít Miệng Mồm Thân Thiết 
Đoàn Minh Đạo

Câu Đối, đáp: 
Chờ Ai Nốc Đế Mắt Lim Dim Mặt Mũi Buồn Hiu
Lý Ốc BR

Câu Đối, đáp: :
Mời Hoa Say Gió Mắt Ngang Tàng Đầu Óc Rồng Bay
Thi Vũ

Câu Đối, đáp: :
Dương Dê Mết Tình Họng Hồng Hộc Cốt Gân Mùi Mẽ 
Đoàn Vinh

Câu Đối, đáp: :
Đánh Rắn Xạo Lời Mặt Hổ Ngươi Đầu Đuôi Tị Nạnh 
Thi Nhân

Câu Đối, đáp: :
Bắt Chuột No Mồi Đùi Rung Rinh Mặt Mũi Tí Tớn. 
NAT

Gio-O.com