Dec 14, 2013

tằm ăn dâu


Tàm thực chư hầu 蠶食諸侯 xâm lấn dần các nước chư hầu (Chiến Quốc Sách)

Người TQ có 2 đặc điểm dễ thấy là sự tính toán chi li kiếm tiền trong thương mại và sự tham lam chen lấn phần hơn gọi là tàm thực tằm ăn dâu lấn dần.

Lấn trong ranh giới thì không gì đối phó hay hơn là một biên cương ranh mốc chặt chẽ được quân đội canh phòng cẩn mật. Nhưng sự việc không dừng tại lằn ranh. Tàm thực còn được TQ xử dụng rất khéo léo và tính toán kỹ cả trong lĩnh vực văn hóa. Nước như VN, liền ranh bỏ ngõ, đồng văn với Trung Hoa, chính là vùng đất quá mầu mỡ xanh um lá dâu nuôi tằm!

Văn hóa Việt & Hoa vốn dĩ từ xưa cũng giống như 2 vòng tròn 1 lớn 1 nhỏ giao nhau. Vấn đề là sự tương giao bao nhiêu % thì khả dĩ chấp nhận được. Người Việt đã không gìn giữ thì chớ, lại còn tự ý mở rộng khoảng cách giao thoa ngày càng lớn!

Nếu quý vị chú ý sẽ thấy ra xã hội VN hiện nay sặc sỡ màu Tàu. Nó không phải chỉ còn là bề mặt thời trang kiểu quần jeans áo pull . Nó tàm thực len lỏi có tính cách chiếm cứ vĩnh viễn được tính kỹ. Trong cả ngôn ngữ, trang trí, ăn mặc, lễ tiết, tác phong, giải trí... những chi tiết văn hóa làm một con người sẽ biến thành ông A hay ông B.

Có 2 nước khác cũng đồng văn với TH là Nhật và Đại Hàn. Tuy vậy, Hàn và Nhật có bề sâu văn hóa khác với Tàu. Dĩ nhiên. Nhưng khác là một chuyện, chính sự giữ gìn, tự hào, và phát triển mới đem lại đời sống văn minh cho chính mình.

Nước có đường biên giới với TQ rất dài, dài gấp đôi biên giới Trung Việt, là Miến Điện. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà lãnh đạo Miến rất thường mặc quốc phục cả trong khi tiếp khách ngoại quốc. Tôi e là những chiếc lồng đèn đỏ khó ăn tiền ở làng xóm tuy còn nghèo của người dân Miến vận xà rông chấp tay vái chào nhau.

Người Việt từ ngày xa xưa tổ tiên chắc cũng đã nhìn ra rõ âm mưu tàm thực của Tàu. Nên một mặt binh bị rèn luyện sẵn sàng. Một mặt nuôi dưỡng một tinh thần dũng mãnh bất khuất. Một mặt gầy dựng đời sống với sinh hoạt văn minh riêng.

Chứ quý vị nghĩ xem, cái răng đen cái tóc dài thì tại sao lại quan trọng đến nổi Quang Trung Nguyễn Huệ kêu gọi toàn dân  VN lúc ấy nhớ lấy đừng quên !