Dec 22, 2013

o! you better watch out


Santa Claus Is Coming to Town 
Songwriters: John Frederick Coots
and Haven Gillespie, 1934, USA

You better watch out
You better not cry
 Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town!  

He's making a list 
And checking it twice
Gonna find out
Who's naughty and nice
Santa Claus is coming to town!

He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake!

O! You better watch out
You better not cry
Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town!

*

Em coi  kia kìa
Đừng có khóc nữa
Đừng có mè nheo
Anh nói cho nghe nè
Santa Clause đang đến phố đó!

Ổng có cái list
N. Khanh wanna
make a snowman
Mà ổng dò kỹ lắm
Xem xem đứa nào hư hay ngoan
Santa Clause đang đến phố đó!

Ổng xem khi em ngủ
Ổng biết khi em thức
Ổng biết em là bé hư hay ngoan
Cho nên gắng làm bé thật ngoan đi!

A! Em coi kìa
Đừng có khóc nữa
Đừng có mè nheo
Anh nói cho nghe nè
Santa Clause đang đến phố đó
Santa Clause đang đến phố đó nha!