Dec 10, 2013

bỏ đi săn sắt lấy về hư không
núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non
(ca dao)

Núi Non

đêm tinh sáng giải ngân hà
gió châm buốt lạnh nguyệt tà về tây
phương nam chỉ bóng gươm dài
cầm huyền tấu khúc nam ai thật buồn
người từ giã biệt sơn xuyên
dấu chân lạc xác con thuyền chông chênh
áo manh với nỗi buồn tênh
làm sao biết được mông mênh là bờ
người từ sơ thủy ai ngờ
bỏ đi săn sắt  lấy về hư không
biết đâu thay thế phù vân
thì ta đổi lấy mười phần năm xưa
vào rừng nhặt trái mây mơ
đem về kết lại tình thơ cho nàng
quẩn quanh giấc núi lê vàng
thà danh với vị bộn bàng gieo không

*The Moutain Cloud
by Charles Jagongo Ogola
(1972, Kenya Africa)

Clouds gather, the monkeys gawk over the trees
With fright, cover their babies on bellies
A lone bird flaps its wings away to nest
The dark clouds gather over the mountain
People point with glee, the drought be would over
Trees sway and dance, the storm so strong
Lightening spits fire with golden streaks
Patter patter, patter patter, heaven gates open
Rivers flow with gusto, farmers sing with passion
As monkeys curse, the birds sleep with glee.

*

Mây Núi

Mây đùn, những con khỉ trên cây  trố mắt  nhìn
Sợ, ôm chặt những khỉ nhỏ vào lòng
Con chim đơn lẻ về chiếc tổ vỗ cánh bay lên
Mây đen kết lại che lấp kín núi
Mọi người chỉ trỏ mừng vui, mùa hạn coi như qua
Cây đu đưa múa, giông gió lớn
Chớp lóe những lằn lửa ánh vàng
Lộp độp, lộp độp, những cánh cửa ông trời mở bung
Sông suối chảy róc rách, nhà nông hát ca thiệt mùi
Trong khi lủ khỉ chửi thề, thì lủ chim ta ngủ thiệt quá đả.