Dec 21, 2013

giấc nồng bình yên


File:Silentnight1.jpg
Silent Night Museum and Memorial
Chapel in Oberndorf, Austria


Silent Night
Nation: Austria, 1818
By: Franz Xaver Gruber
Singer: Stevie Nicks, 1989

Silent night! Holy night! 
All is calm all is bright 
Round yon virgin mother and child 
Holy infant so tender and mild 
Sleep in heavenly peace! 
Sleep in heavenly peace!

Đêm yên bình! Đêm thánh thiện!
Trần gian lặng lẽ không gian sáng bừng
Bởi vầng quang của mẹ và con tinh nguyên
Thánh Chúa Hài Đồng mến thương và dịu lắng
Ngủ ngon nhé giấc nồng bình yên trên trời!
Ngủ ngon nhé giấc nồng bình yên trên trời!

Silent night! Holy night! 
Shepherds quake at the sight 
Glories stream from heaven afar 
Heavenly hosts sing Hallelujah
Sleep in heavenly peace! 
Sleep in heavenly peace!

Đêm yên bình! Đêm thánh thiện!
Bọn trẻ chăn cừu thức giấc cảnh sáng
Những vầng quang từ trên thiên đàng
Những Thiên Sứ hát âm vang Thánh Vịnh
Ngủ ngon nhé giấc nồng bình yên trên trời!
Ngủ ngon nhé  giấc nồng bình yên trên trời!

Silent night! Holy night! 
Son of God love's pure light 
Radiant beams from thy holy face 
With the dawn of redeeming grace 
Sleep in heavenly peace! 
Sleep in heavenly peace!

Đêm yên bình! Đêm thánh thiện!
Con Chúa Trời ánh tinh khôi của tình yêu
Nguồn rực rỡ từ khuôn mặt thánh
Với ánh bình minh của ân cứu rỗi trần gian
Ngủ ngon nhé giấc nồng bình yên trên trời!
Ngủ ngon nhé  giấc nồng bình yên trên trời!