Dec 1, 2013

country, vọng cổ mỹ
 I Still Like Bologna
Artist: Alan Jackson
Album: Good Time
Genre: Country

There's satellite communications
Long distance Internet relations
The world's a little faster every day

Có hệ thống truyền tin vệ tinh
Internet gặp nhau xa lắc
Thế giới mỗi nhanh hơn mỗi ngày

Now I know it's all well and good
And I don't embrace it like I should
But I wouldn't wanna go backwards even if I could                  

Ta biết chứ như vậy hay quá
Và chả ôm được nó vào lòng như ta muốn
Nhưng ta chẳng bao giờ muốn quay lui dù có thể

But I still like bologna on white bread, now and then
And the sound of a whippoorwill down a country road
The grass between my toes and that sunset sinking low
And a good woman's love to hold me close

Nhưng ta vẫn thích món bánh mì trắng bologna, suốt đời
Tiếng con chim sẻ nhỏ bên vệ đường làng quê
Cỏ xanh dưới ngón chân và mặt trời hoàng hôn xuống thấp
Và một tình yêu của nàng ôm ta trong vòng tay

  I Still Like Bologna
................................................................................................

Tôi từng nói với người Mỹ rằng Country Music cũng như Vọng Cổ của VN vậy. Giống nhau ở chổ tình cảm, bình dị, ướt át, nức nở, hồn nhiên và khỏe mạnh. Ca Country phải có giọng nức nở mới hay. Như vọng cổ. Ca vọng cổ mà cứng quá thì nên ca thể loại khác. Coi như hỏng vọng cổ. Country và Vọng Cổ là tiếng hát sang sảng giữa bao la đồng quê. Không có làn hơi mạnh, dài và ấm thì hát sẽ không ra làn điệu nầy.