Dec 15, 2013

chạm dấu lắng


“... mà khi thoát khỏi tính cách bất định của sự vật vốn thường kéo nhau trôi qua, chúng ta mới có thể thưởng thức cái thi vị của vĩnh cửu...”. Hoàng Ngọc Biên, Thời Gian Tìm Thấy Lại

Time goes, you say? Ah, no! alas, time stays, we go. Henry Austin Dobson
califor-nha

tôi trở lại cùng với thời gian
như con chim âu đơn lẻ
mon men
đánh một vòng cung rất xa
bên ngoài ô cửa
chiếc nhỏ boeing 737
bãi biển mùa hè xanh cát vàng
phía dưới lóng lánh nắng
trong giây phút ngắn ngủi
tôi không nhớ rõ lắm
đó là long beach california
hay mùa hạ nha trang ngày về
khi tiếng gõ
nhạc cũng vừa chạm dấu lắng ...

california, 7/2013

Nha trang ngày về, Nha trang ngày về