Nov 24, 2013

vc, nước mất để tham nhũng


The Vietnamese people wonder if Vietcong corruption may lead to lose their independence to Chinese hands. Actually, in the otherwise, Vietcong have sold out Vietnam to China for corruption easier. Cause the Chinese are good at business. Who cares? 

 Vietnam and China today behind the sceneTham nhũng sẽ mất nước. Hay nước mất để tham nhũng? 

Tôi nghe không ít luận lý cho rằng miền Nam mất nước vì tham nhũng. Lý luận này sai. Sai về cả 2 phía. Nếu anh thuộc phía VC, nó sai vì chả lẽ anh đi xâm chiếm nước người khác? Nếu anh thuộc phía QG nó cũng sai, sai từ lúc anh đặt chân về trở lại VN. Chả nhẽ anh về chơi với kẻ đã xâm lược nước của anh?
Thật ra, tham nhũng cũng chưa thể làm mất nước. Trên thế giới, nước nào cũng có tham nhũng, ít và nhiều. Nếu nước có mất là do một thế lực ngoại bang xâm nhập với một âm mưu đồng hóa. Về điểm này, đúng là VNCH đã bị mất nước !

Sự xác định nước VN hiện tại có bị mất hay chưa, rất quan trọng. Nó là tiền đề cho rất nhiều cách hiểu và hành động khác nhau. Và nó liên quan đến những thứ khác. Như tham nhũng ở VN chẳng hạn.
Nếu anh cho rằng VN là một nước độc lập, tự chủ, dựa trên các yếu tố thành lập quốc gia, lẫn tư cách hội viên LHQ của VN, anh không sai. Nhưng trong hành động, nếu có, với VN, không khéo anh sẽ lâm vào vòng lẩn quẩn và bế tắc. Dĩ nhiên, với nhận định như vậy, anh sẽ nhìn sự tham nhũng là một hiện tượng xấu, cần loại bỏ để trong sạch hóa nhà nước thêm lành mạnh. Xây dựng tốt hơn VN. v.v...

Nhưng, nếu anh nghĩ rằng VN thật sự đã nằm trong bàn tay của TQ. VN chẳng qua là cái sân sau của Tàu. Đảng CSVN chủ trương nhập Tàu để hưởng lợi và củng cố đặc quyền. Bấy giờ, anh sẽ hiểu rõ hơn hiện trạng tham nhũng của VN . Không phải tham nhũng sẽ mất nước. Nhưng chính nước đã được bán mất để tham nhũng! Vậy, nước VN đã mất, nhưng mất từ lúc nào?Theo tôi, mất từ lúc miền Nam sụp đổ trước binh đoàn CS Bắc Việt từ miền Bắc núi liền núi sông liền sông với Tàu khựa tràn vào!  (Long BR)