Nov 12, 2013

mùa thức chín tạ ân


 

Thanksgiving

Tôi lái xe về nam 120 dặm
Tìm lại  ngôi nhà thờ
Ngôi nhà thờ nhỏ màu trắng
Có tượng ông Thánh Anthony
Bây giờ là giữa mùa thu
Những cây phong lá vàng rực rỡ
Đào lá tím ngắt và đỏ chát
Saint Anthony Church đường đi
Ngõ vào vàng lá phong
Ở Việt Nam tôi không là con chiên
Đức Chúa
Nhưng tôi bay vào nước Mỹ
Vỏn vẹn với  3 tấm áo mong manh
Trạm dừng lại ngôi nhà
Chính là Saint  Anthony Church
20 năm trước
Bà Malia đã dạy tôi nói
Mr. John chỉ tôi đi xuống Safeway
Cô Cynthia với anh bạn Randy
Họ là những volunteers quanh xóm
Làm việc thiện
Bà Malia về hưu ở New Jersey
Ông John đã qua đời năm trước
Tôi dừng xe về nhìn lại
Lần nữa tượng ông Thánh Anthony
Lá phong vàng
Ngôi nhà thờ nhỏ trên đồi
Thánh thiện và màu trắng
Thanksgiving mùa thức chín tạ ân

USA, 11/ 2013