Nov 9, 2013

patriotism, love of country
Ngày Veterans Day là Quốc Lễ của Hoa Kỳ. Hằng năm diễn ra vào ngày Nov 11th. Nhằm vinh danh và nói lời cám ơn đến Những Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ những người lính từng chiến đấu cho tình yêu và lý tưởng của quê hương. Hầu hết các trường trung tiểu học đều tổ chức kỷ niệm. Các em học sinh trong ban hợp xướng nhà trường hát những bản Veteran's songs. Các cựu chiến binh cũng như các anh chị đang mặc quân phục sẽ được mời đến trường học để được vinh danh và kể chuyện  cho các em nghe.

Tôi đã tham dự lễ nầy tại một trường tiểu học của đứa con. Khi lễ hấm dứt, có mấy em bé bổng nhiên hỏi tôi : Are you a veteran Sir? Tôi nói: Yes I were, but not here. I were a soldier in Vietnam as my old country. Mấy em tròn xoe mắt. Tôi nói thêm: And I also fought for our freedom. Các em nhỏ mĩm cười gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.

Thank You Soldiers