Nov 24, 2013

nữ tàu nói ọ ẹ tiếng việt


Túi 6 cuốn Đồng Dao & Ca dao cho trẻ em + Túi 6 cuốn Những câu chuyện trẻ em yêu thích nhất. Chỉ với 94.000đ - 1
What does the Panda mean? It is a kinda Chinese bear. So what? The Vietnamese people need to be careful with these stuff books and China culture invading Vietnam. Do you hear the voice of reporter lady in this video? She is a Chinese woman that saying Vietnamese, I'm sure. Suck!
Pandabook video

Âm mưu thôn tính VN của Tàu khựa quá rõ ràng. Nó không cần che dấu. Và nó thách thức hùng khí và tri thức của người VN. Dưới đây là băng video của khựa chủ trương len lỏi vào cả đồng dao VN. Một mặt nó dùng đồng dao VN, một mặt nó sửa lời, một mặt nó dùng hình vẽ theo người TQ.
Pandabook Việt NamQuý vị để ý sẽ thấy logo là Pandabook với hình con gấu trúc biểu tượng của TQ và ngay người xướng ngôn viên giới thiệu sách cũng chính là một người phụ nữ TQ nói tiếng Việt ọ ẹ. (Thầy Rùa)

Video Tàu nữ nói ọ ẹ tiếng Việt, Loạt sách Pandabook đầu độc và đồng hóa người Việt